La presa de decisions i l’autisme
febrer 1, 2023
Dones, autisme i discapacitat intel·lectual
març 29, 2023

Quan parlem d’inclusió laboral, fem referència al procés de millora continua de les condicions de participació en el món laboral, que busca una igualtat d’oportunitats per a tots i totes, sobretot dels grups en desavantatge i, malauradament, les persones amb autisme formen part d’aquest col·lectiu.
A més, la presència de diversos estereotips envers aquest col·lectiu i les seves capacitats a l’hora d’entrar al món laboral, no ajuden, sinó que fan que augmentin les possibilitats de ser rebutjats/des.

Des de JEI, som molt conscients d’aquesta situació i, és per això, que treballem cada dia per oferir als i les nostres joves diverses oportunitats d’endinsar-se dins aquest món, sempre d’acord amb les capacitats de cadascun, és a dir, ho fem de manera molt personalitzada i ho posem en pràctica a través de les habilitats terapèutiques.

Com hem mencionat en altres blogs i/o publicacions a xarxes, l’objectiu principal d’aquestes habilitats, és practicar estratègies en un entorn laboral natural, ja que, amb el suport necessari, que oferim les educadores, són totalment competents per dur a terme diverses funcions.

L’exemple més clar que trobem a JEI, és el cas del Rodolfo. Ell desenvolupa diverses habilitats terapèutiques durant la setmana a diferents espais com Crèdit Andorrà, Andorra Telecom, Viladomat, Perfumeria Júlia, entre d’altres. Hi du a terme diferents tasques que no estan pensades exclusivament per a ell sinó que ja existeixen per a la resta de plantilla professional. Concretament, va començar a Crèdit Andorrà el juliol de 2021 i ja fa aproximadament quatre mesos va signar el seu primer contacte laboral.

La seva tasca és repartir la correspondència als diferents departaments. D’aquesta manera treballa l’atenció per classificar cada carta al lloc corresponent i l’autonomia de desplaçar-se pel recinte i relacionar-se amb els i les diferents treballadors/es amb els/les quals coincideix. Un aspecte molt important per potenciar les mancances que hi puguin haver en l’àrea de les habilitats socials.

Hi assisteix durant 1 hora dos cops per setmana. Sempre acompanyat per una de les educadores que s’encarrega de fer-ne la supervisió.

Amb això, es demostra que, per a cap dels i les nostres joves, hi ha barreres que els ho impedeixin. Només necessiten els recursos i les estratègies per poder-ho dur a terme a la seva manera. Per no oblidar-nos de la predisposició de cada una de les entitats que fan possible cada una de les oportunitats.

Així doncs, des de JEI continuarem lluitant pel dret dels i les joves amb els i les que treballem diàriament per aconseguir la màxima inclusió i ajudar-los/les a demostrar que, formar part d’un col·lectiu en concret, no és cap impediment per tenir una vida plena i funcional en tots els aspectes del dia a dia. No oblidem que el dret al treball forma part dels drets humans i tots i totes hauríem de tenir l’opció de poder gaudir-ne de ple, independentment de les característiques i/o condicions de cadascú.

 

Jana Sanchho

Educadora de JEI