El programa té com a missió garantir l'accés a serveis pel benestar psicosocial de les persones ateses per la Fundació, amb la finalitat de proporcionar una atenció global i integral als efectes de millorar, els aspectes de salut socials i familiars dels interessats. D'aquesta manera s'intenta oferir una qualitat de vida més bona dins de les atencions sociosanitàries que ja reben dels diferents serveis públics.

OBJECTIUS

- Minimitzar els aspectes negatius que la persona expressi.
- Facilitar l'accés a una teràpia psicològica privada i individualitzada per donar resposta a les seves necessitats.
- Treballar per l'accés si així ho desitgen als diferents recursos i serveis que millorin la seva autoestima (perruqueria, roba, estètica, reparacions al domicili, ...).

DESTINATARIS

Els destinataris d’aquest programa són tots els usuaris que acompanya l’entitat.

RECURSOS PERSONALS I ECONÒMICS

En el programa intervenen tots els membres de l'equip, que realitzen reunions per tal de valorar la situació de tot el grup i les seves necessitats, establint en la mateixa un pla inicial de cada usuari on es recolliran les seves voluntats i preferències..

PAUTES D’INTERVENCIÓ

Cada treballador/a manté una entrevista amb l'usuari per tal de conèixer en quins aspectes es podria millorar la seva qualitat de vida.
L'instrument d'avaluació es realitza de manera periòdica i dinàmica, revisant si s'han complert les voluntats i preferències de la persona, recollits en el seu pla inicial.
Les reunions es duen a terme cada mes treballant tot l'equip de manera coordinada.