Avís Legal i Politica de Privacitat

Avís legal i política de privacitat

Informació general del lloc Web de la Fundació Privada Tutelar i dels seus continguts
La Fundació Privada Tutelar té la seva seu a l’avinguda del Fener 24, Edif. Prat de les Oques, Escala A, 1r-4t, AD700 Escaldes-Engordany, (tel. +376 867066 i fax +376 867061).
La Fundació Privada Tutelar té l'adreça https://www.fundacioprivadatutelar.org sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de la Fundació.
Aquest lloc web inclou informació sobre el codi ètic i els estatuts, la composició del Patronat, programes i activitats que es duen a terme, entre altres qüestions.

Protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament
El responsable dels tractaments efectuats és la Fundació Privada Tutelar, avinguda del Fener 24, Edif. Prat de les Oques, Escala A, 1r-4t, AD700 Escaldes-Engordany, 867066, info@fundacioprivadatutelar.org
Les dades de caràcter personal que es puguin recollir directament de l'interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de la Fundació Privada Tutelar.

Llista de les activitats de tractament de la Fundació

El tractament de les seves dades es realitza per a la divulgació que sobre la nostra activitat la persona interessada requereixi així com per a la captació de persones que estiguin interessades en col·laborar voluntàriament amb nosaltres.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran dades personals a tercers, tret de les que estem obligats per tal d’exercir el nostre càrrec.

Drets de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per la Fundació.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixi, davant la Fundació Privada Tutelar, avinguda del Fener 24, Edif. Prat de les Oques, Escala A, 1r-4t, AD700 Escaldes-Engordany, 867066, info@fundacioprivadatutelar.org.

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.
Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de la Fundació Privada Tutelar.
La Fundació no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc.

Protecció dels drets de Propietat Intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web https://www.fundacioprivadatutelar.org són de titularitat exclusiva de la Fundació Privada Tutelar o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús a la Fundació. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, d’acord amb allò disposat a la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, de 10-6-99. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
La Fundació explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.
S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits la Fundació pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

Fundació Privada Tutelar: avinguda del Fener 24, Edif. Prat de les Oques, Escala A, 1r-4t, AD700 Escaldes-Engordany, info@fundacioprivadatutelar.org

No s'autoritza en cap cas:

• La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a la Fundació per mitjà de framing.
• La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de la Fundació mitjançant in line linking.
• L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a la Fundació conforme a les disposicions vigents.
• L'ús comercial dels continguts del lloc web de la Fundació.
• L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de la Fundació Privada Tutelar, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquesta.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com a dades obertes a, podran ser objecte de reproducció fent menció expressa de la font d’obtenció dels mateixos.

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, la Fundació treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.
En aquest sentit la Fundació es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la finalitat esmentada.
El portal del que és titular la Fundació conté enllaços a llocs web de tercers, amb les seves polítiques de privadesa que són alienes a la de la Fundació. En accedir als llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador. La Fundació no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de la Fundació.