Autisme i edat adulta
gener 2, 2023
Inclusió laboral i autisme
març 1, 2023

La presa de decisions és una de les dimensions més importants quan valorem la qualitat de vida d’una persona. Tot i l’escassa investigació, podem afirmar que el col·lectiu de persones amb autisme presenta un major risc de veure’s exclòs de la presa de decisions sobre la pròpia vida. Aquest fet s’accentua encara més quan les necessitats de suport són més elevades com és el cas dels i les joves que formen part de JEI. Sovint, podem caure en l’error de pensar que en aquests casos on hi ha també una discapacitat intel·lectual associada, dificultats en la comunicació, entre altres, la persona no crea una opinió sobre la pròpia vida i sobre com la vol viure i és per això, que donem per fet que són altres persones les que han de prendre decisions en el seu lloc.

Des de JEI pensem que, independentment de les necessitats de suport de la persona, és indispensable que es fomentin i es creïn situacions en les quals puguin expressar les seves preferències i decidir.

La manera en què ho treballem amb cada un/a dels/les joves varia molt, ja que sempre tenim en compte cada una de les característiques individuals i l’atenció que oferim és totalment personalitzada.

Un aspecte important i bàsic per generar i incentivar oportunitats de decidir, és conèixer al màxim les seves preferències i els seus interessos.

Tenint en compte això, a JEI fomentem la presa de decisions en situacions molt quotidianes i del dia a dia. Per exemple, escollir quin reforçador es vol després de dur a terme una tasca, escollir què es vol per esmorzar o berenar, escollir la roba o les sabates, escollir quina activitat de lleure es vol fer durant l’estona de descans, entre altres. Perquè els i les joves puguin fer expressar les seves preferències utilitzem recursos tal com el llibre de PECS o plafons visuals amb imatges de les diferents opcions a escollir. També, en els casos on la comunicació receptiva està més preservada, se’ls hi ensenya dues o més opcions, per exemple, un conte i una joguina, i són ells mateixos que assenyalen allò que volen.

En altres situacions i amb l’objectiu de preservar el seu benestar serà la família, i a vegades conjuntament amb nosaltres, qui decidirà.

En definitiva, un dels objectius principals de JEI és millorar de forma continuada la qualitat de vida dels i les joves i l’autodeterminació és un dels factors que tenim en compte. És per això, que diàriament treballem per oferir-los oportunitats en què puguin escollir de forma lliure i sense cap mena d’interferència sobre aspectes importants de la seva vida. També, perquè la presa de decisions es pugui dur a terme, treballem intensament per generar i oferir suports personalitzats.

Com a societat no hem d’oblidar que la presa de decisions és un dret que totes les persones tenim.

 

Marta Escabrós Noves

Tècnic de Joves En Inclusió