La missió de la Fundació
març 10, 2014
Què és la Tutela?
març 12, 2014
Show all

Què és incapacitació?

Es tracta d’una mesura judicial que reconeix que, tot i ser major d’edat, la persona no pot governar-se per si mateixa ni tampoc pot administrar els seus béns.

La incapacitat de la persona amb discapacitat intel·lectual pot ser total (cura de si mateixa i administració dels béns) o parcial (limitant-se només a la capacitat d’administració dels béns). En aquest últim cas, la curatela, les limitacions han de ser fixades, en la sentència judicial.

La incapacitació no suposa la pèrdua dels drets de la persona: pot ser propietària, rebre una pensió, pot vendre i comprar (entre altres), però necessitarà l’assistència de qui el representi. Només es pot incapacitar una persona amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o persona en estat de dependència i/o vulnerabilitat i, per sentència judicial.

La sentència que recau en el procediment es pot revocar i determinar les modificacions corresponents sobre els límits de la persona. Per tant, s’ha d’iniciar i seguir un procés mitjançant un advocat o professionals competents.

Poden promoure aquest procés el cònjuge, pares, fills i germans, i també el Ministeri Fiscal i el Govern d’Andorra. Qualsevol persona pot posar en coneixement del Ministeri Fiscal l’existència d’una persona amb risc i/o vulnerabilitat.