Salutació del President

La Fundació Privada Tutelar, que tinc l’honor de presidir, és una entitat sense ànim de lucre i amb més de 10 anys de trajectòria, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que tenen modificada la capacitat d’obrar, i que la Fundació, té la responsabilitat de donar-los suport.

Us convido a passejar pel nostre web i que la visita virtual us doni una idea de tota la tasca que tant professionals, com voluntaris i membres del patronat duen a terme.

El nostre compromís és seguir treballant perquè totes les persones acompanyades tinguin les mateixes oportunitats i gaudeixin dels suports necessaris per poder aconseguir una vida autònoma i poder traçar el seu projecte de vida.
Josep Rodríguez Gutiérrez
President de la Fundació Privada Tutelar