Comunicació i autisme
octubre 2, 2020
La importància de l’autoregulació en l’autisme
desembre 9, 2020

Els joves amb trastorn de l’espectre autista tenen diferents aspectes que els caracteritzen, un d’ells és que acostumen a presentar un interès per activitats concretes o repetitives, així doncs tenen la necessitat de mantenir rutines en el seu dia a dia i tenir un horari que els indiqui que s’ha de fer en cada moment.

L’organització d’activitats, tasques i esdeveniments és molt important per disminuir l’ansietat i la por que els hi pot generar qualsevol canvi en la seva rutina.

El fet d’explicar amb antelació les activitats que hauran de fer al llarg del dia els tranquil·litza i els ajuda a preparar-se per a futurs esdeveniments.

 

A JEI utilitzem molt aquest recurs. Cada jove quan arriba al centre a primera hora el primer que fa és fer el seu horari.

Els horaris estan adaptats al nivell comunicatiu dels joves, de manera que els que tenen comprensió lectora el tenen amb paraules escrites i els joves que no tenen comunicació verbal, sinó que tenen comunicació per intercanvi d’imatges (PECS) ho tenen en pictogrames o imatges reals.

Cada jove abans d e començar una activitat es dirigeix al seu horari i el consulta. Un cop ha acabat l’activitat torna a l’horari i guarda el pictograma de l’activitat ja realitzada i consulta quina és la següent. D’aquesta manera els joves de JEI saben en tot moment quina és l’activitat que els hi toca i a quin professional s’han de dirigir.

A més a més és una eina que ens serveix per anticipar esdeveniments com per exemple una activitat nova, una visita externa, una visita al metge, etc.

 

Fent ús d’aquesta eina hem aconseguit que els joves de JEI redueixin la seva ansietat i la seva angoixa per esdeveniments futurs.

També és un recurs que s’intenta que treballin a casa, per poder anar a l’una amb les famílies i així els joves sentin aquesta seguretat de saber que passarà en cada moment del dia.

 

Noelia Fernández

Educadora de JEI