Alteracions de conducta en el TEA
juliol 1, 2021
Com adquireixen l’autonomia els joves de JEI?
setembre 13, 2021

A Joves en Inclusió (JEI) treballem tres grans blocs: habilitats terapèutiques, habilitats acadèmiques i habilitats de vida independent. Aquestes habilitats es treballen de forma sistemàtica cada dia i a través d’uns objectius concrets.

Fomentar i potenciar al màxim l’autonomia i l’adquisició d’habilitats de vida independent és un dels objectius prioritaris del nostre programa i per això, en aquest post us explicaré com treballem aquestes habilitats a JEI.

Com s’ha mencionat en anteriors articles, a JEI seguim un model d’intervenció totalment personalitzat, és a dir, cada jove disposa d’un pla terapèutic individualitzat en el qual si especifica quins objectius s’han d’assolir (objectius en actiu) i quins objectius s’han assolit, però s’han de seguir treballant per no perdre’ls (objectius en manteniment). Cada un/a dels/les nostres joves tot i compartir certes similituds, també presenten característiques i necessitats molt diferents per això, els objectius de treball són específics per cada cas. Aquests objectius els decidim entre tot l’equip de professionals, però també, és molt important per nosaltres conèixer i tenir en compte les demandes de les famílies.

Actualment, els/les nostres joves realitzen habilitats de vida independent molt diverses com per exemple: muntar el llit, estendre i plegar tota mena de roba, posar el rentavaixella, fer fotocòpies, escombrar i fregar el terra, pentinar-se, buidar papereres, etc.

Per treballar aquestes habilitats i obtenir dades objectives de la seva evolució, desglossem cada un d’aquests objectius en diferents passos i registrem de forma sistemàtica si el/la jove realitza cada un dels passos de forma autònoma o si pel contrari, requereix algun tipus d’ajuda. El fet de desglossar els objectius de treball, també permet que tots els professionals ensenyin l’habilitat de la mateixa manera, ja que si no, els/les joves aprendrien a realitzar una habilitat d’una manera amb un professional i d’una altra manera amb un altre professional. Això, afectaria directament a la seva generalització i al seu assoliment.

A JEI considerem que un objectiu queda assolit quan el/la jove realitza, durant un període de temps considerable, tots els passos de forma autònoma, és a dir, sense cap mena d’ajuda per part del professional. Per aconseguir això, és molt important que en totes les sessions es treballin tots els objectius en actiu i alguns de manteniment i que tots els professionals registrin de forma correcta, sistemàtica i molt rigorosa.

A més a més de les sessions de treball, també aprofitem estones de temps lliure o per exemple les rutines de matí i de tarda perquè els/les joves puguin realitzar aquestes habilitats en un context més natural.

Per últim, per nosaltres és molt important que els/les nostres joves generalitzin totes aquestes habilitats de vida independent i que les puguin realitzar en tots els contextos de la seva vida, per això sempre animem a les famílies a què les posin en pràctica.

 

Marta Escabrós

Tècnica de JEI