TASSES SOLIDÀRIES
octubre 2, 2020
La importància de tenir horaris en l’autisme
novembre 2, 2020

Moltes de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) presenten dificultats de comunicació i aquestes poden provocar símptomes com: ansietat, angoixa, tristesa i conductes socialment inadequades, entre d’altres.

Concretament les persones amb TEA amb elevada necessitat de suport poden presentar des de absència de llenguatge fins a un llenguatge estereotipat, limitat i poc funcional.

Per aquest motiu, des de l’àmbit d’ intervenció és molt important proporcionar-los, quan abans millor, estratègies de comunicació per tal que puguin comunicar-se de forma funcional i expressar les seves necessitats.

A JEI ensenyem, a molts dels nostres alumnes, a fer ús del sistema de comunicació per intercanvi d’imatges (PECS).

Es tracta d’un sistema alternatiu o augmentatiu de comunicació a partir de l’intercanvi de pictogrames per tal de promoure una comunicació espontània i aconseguir que expressin les seves pròpies necessitats a qualsevol persona i en qualsevol context.

PECS consta de sis fases on s’ensenya a entregar un pictograma per aconseguir allò que l’alumne vol, a discriminar entre diferents imatges, a fer demandes estructurades en una frase simple i fins i tot a fer comentaris espontanis. Cada alumne té la seva llibreta de comunicació personalitzada amb els pictogrames que utilitza més freqüentment.

És molt important que els nostres alumnes implementin PECS al llarg del dia i per aquest motiu a JEI ho utilitzem en diferents moments del dia: treball dins de les aules, hora de l’esmorzar, dinar, temps lliure, activitats comunitàries per tal que els alumnes tinguin una estratègia per comunicar-se sempre que els calgui. També és clau entrenar als pares i familiars en aquest sistema i encoratjar-los per tal que ho utilitzin a casa i en altres contextos i així aconseguir que sempre puguin comptar amb una eina que els permet comunicar-se, estar tranquils, disminuir les conductes socialment inadequades i alhora els permet millorar la seva qualitat de vida.

 

Eva Flotats Bernadó

Coordinadora de JEI