Activitats terapèutiques a la comunitat
febrer 1, 2021
Comunicació estreta amb les famílies
abril 1, 2021

A continuació us explicaré quina és la metodologia de treball que utilitzem a JEI i com ho fem en el nostre dia a dia:

A JEI treballem per àrees de treball en funció a les necessitats de cada jove i de les famílies d’aquests. Cada jove té un pla individualitzat de treball (PTI) i en funció de la necessitat de suport d’aquest es fan unes activitats o unes altres.

Les àrees que treballem són les següents: habilitats acadèmiques, habilitats de vida independent, habilitats terapèutiques i habilitats a la comunitat.

Pel que fa a les habilitats acadèmiques aquestes inclouen totes aquelles habilitats que fan referència a la lectoescriptura, matemàtiques, motricitat, imitació, aparellar, estimulació cognitiva, etc. Aquestes són molt funcionals i estan pensades perquè tinguin una utilitat pràctica en la vida diària dels joves.

         

 

Referent a les habilitats de vida independent, aquestes estan orientades a potenciar l’autonomia dels joves. Algunes de les habilitats que es treballen són: parar taula, preparar el berenar i esmorzar, posar el rentaplats, plegar i estendre roba, fer el llit, tirar la brossa, apagar els llums, agafar l’autobús entre d’altres.

Sempre es té en compte la necessitat de suport que del jove i adaptant l’activitat al seu ritme i capacitat.

Les activitats de vida independent les treballem al llarg del dia, ja que és important potenciar i treballar l’autonomia en tots els contextos.

         

 

Les habilitats terapèutiques estan orientades a proporcionar estratègies per tal de millorar les dificultats pròpies del trastorn. Són totalment individualitzades i estan pensades perquè el jove les pugui utilitzar en el seu dia a dia en diferents entorns. Alguns exemples d’aquestes són: treballar el temps d’espera, proporcionar estratègies per fomentar les habilitats socials, augmentar la tolerància a la frustració, proporcionar estratègies per afavorir la comunicació, reduir les conductes socialment inadequades etc.

                   

 

Per últim tenim les activitats a la comunitat per tal d’incloure als joves a la comunitat i que puguin posar en pràctica tot allò que aprenen al centre.

 

A tall de conclusió, destacar la importància del gran paper que desenvolupen els professionals de l’equip de JEI, especialitzats en TEA, els quals treballem sempre amb  ràtio un a un per abordar totes les habilitats mencionades anteriorment i totes aquestes s’ensenyen a través d’un mètode rigorós, intensiu, basat en registres sistemàtics i amb tècniques basades en l’evidència científica pels trastorns de l’espectre autista.

 

Noèlia Fernández López

Educadora del JEI