Com adquireixen l’autonomia els joves de JEI?
setembre 13, 2021
?GRAN PANERA DE NADAL?
novembre 29, 2021

El SAD, Servei d’Atenció Domiciliària és un servei que depèn de l’Àrea de Serveis Sociosanitaris del Govern d’Andorra.

Té diverses finalitats, però un dels objectius principals és donar suport en l’autonomia de la persona en el propi domicili i als membres del nucli familiar.

Alhora es desenvolupa un treball educatiu amb ells, ja que moltes vegades necessiten un suport emocional i d’aquesta manera indirectament millora la qualitat de vida de tots els convivents al domicili.

La interacció dels diferents serveis, la coordinació i l’escolta activa és primordial per assolir els objectius proposat entre l’equip interdisciplinari que intervé al domicili. Un dels factors més importants és la intervenció en la presa de decisions per part de la família per tal de vetllar conjuntament pel benestar de la persona en elaborar el pla de treball.

El seguiment i les reunions de coordinació és la clau per poder oferir un servei de qualitat.

Quan ens va arribar una demanda de suport d’una persona amb trastorn de l’espectre autista (TEA), va ser quan es va veure la necessitat de contactar amb les professionals del JEI per tal de duu a terme un treball conjunt.

Concretament la col·laboració ha consistit en proporcionar pautes de modificació de conducta per part de la coordinadora de JEI a les treballadores familiars per tal de potenciar l’autonomia i millorar la qualitat de vida tant dels usuaris com de les seves famílies.

Des del SAD valorem aquest servei de coordinació amb JEI, ja que es una atenció amb una motivació i compromís molt enriquidora i hem pogut apreciar que la feina en equip facilita i enriqueix els nostres coneixements i ens ajuda a potenciar els recursos existents.

Isabel Capel i Anna Serra