EL REPORTATGE – Joves En Inclusió
juliol 1, 2020

L’autisme és un trastorn del neurodesenvolupament que implica moltes dificultats en les àrees de comunicació, interacció social i interessos repetitius, estereotipats i restringits. És originat per múltiples causes genètiques i ambientals i és molt més prevalent en nois que noies. És un trastorn molt ampli i es classifica segon el grau de necessitat de suport que requereix cada cas. En relació a la intervenció, aquesta és multidisciplinar.

Concretament per les persones diagnosticades amb autisme amb elevada necessitat de suport, el tractament més recomanat i que gaudeix d’àmplia evidència científica és la intervenció individualitzada amb ràtio un a un. En el marc d’aquesta intervenció, s’utilitzen diverses tècniques d’àmplia evidència científica com: el mètode ABA, el sistema de comunicació per intercanvi de imatges PECS, el mètode TEACCH, el suport conductual positiu entre d’altres.

JEI és un centre altament especialitzat en la intervenció dels trastorns de l’espectre autista amb elevada necessitat de suport. Actualment atén a cinc joves entre 16 i 30 anys i aquest mes de setembre s’incorporaran fins a dos joves més.

A més de la intervenció individualitzada, també es duen a terme activitats a la comunitat com: piscina, gimnàs i hípica i activitats terapèutiques en contextos naturals com restaurants i supermercats.

JEI compta amb un equip de professionals especialistes en els trastorns de l’espectre autista i comptem amb supervisions periòdiques externes per part del Jose Segundo, assessor estern especialitzat en TEA i per la Dra. Gemma García Parés, cap del servei de salut mental del SAAS.

 

Eva Flotats Bernadó

Coordinadora de JEI