Las emociones en el TEA
juny 1, 2021
Habilitats de vida independent a JEI
agost 2, 2021

Les persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA) poden presentar comorbiditat amb alteracions de conducta que poden interferir en la seva qualitat de vida i en la dels seus familiars.

Una conducta pot esdevenir un problema en funció d’alguns factors com: l’edat de la persona, l’entorn i les normes socials, la intensitat, durada i freqüència de la conducta i la informació, creences i valors d’un mateix.

 

Quines alteracions de conducta es poden donar?

 • Comportaments autolesius.
 • Heteroagresivitat a tercers.
 • Destrucció d’objectes.
 • Estereotípies.
 • Conductes socialment inadequades segons el context.
 • Retraïment.
 • Conducta no col·laboradora.

 

La metàfora de l’iceberg permet entendre que cada alteració conductual en les persones amb TEA està causada per una dificultat pròpia i intrínseca al trastorn.

Algunes d’aquestes dificultats poden ser:

 • Dificultats de comunicació.
 • Dificultats per tolerar els canvis.
 • Poca consciència del temps.
 • Dificultats d’organització.
 • Dificultats per pensar en les conseqüències.
 • Dificultats per trobar solucions.
 • Dificultats per autoregular-se.
 • Interessos especials.
 • Necessitat d’estructuració.

 

A nivell d’intervenció és molt important detectar aquestes alteracions i intervenir el més aviat possible ja que sinó poden esdevenir cròniques i a més a més poden ocasionar un desgast emocional intens tant per la persona que les pateix com per la resta de persones que estan al seu voltant.

És crucial tenir en compte les causes que poden ser origen d’aquestes alteracions conductuals ja que en funció de la causa concreta la intervenció serà específica.

Quan apareix una conducta és molt important duu a terme un anàlisis funcional d’aquesta, analitzant els antecedents, descrivint objectivament tota la informació relació a la conducta en qüestió i descriure les conseqüències d’aquesta conducta.

Es pot intervenir en dos moments: abans que es desencadeni la conducta (intervenció proactiva) o després que s’hagi desencadenat la conducta (intervenció reactiva).

La intervenció proactiva consisteix en intervenir modificant els antecedents i proporcionant estratègies per tal de prevenir que aparegui la conducta.

Algunes estratègies utilitzades quan es duu a terme una intervenció proactiva són:

 • Proporcionar un sistema augmentatiu o alternatiu de comunicació per tal que l’alumne/a pugui expressar les seves preferències.
 • Oferir un ambient estructurat.
 • Anticipar els canvis amb l’ajuda de suports visuals.
 • Mantenir-los ocupats amb tasques curtes i variades.
 • Permetre-li demanar descans quan sigui necessari entre d’altres.

És molt important duu a terme aquests tipus d’intervenció ja que si s’intervé directament en els antecedents, es pot prevenir la conducta i aquesta en molts casos pot arribar a no desencadenar-se.

En els casos en que la conducta apareix, té lloc la intervenció reactiva i és llavors que el professional intervé directament en les conseqüències i aquestes poden modificar l’aparició de la conducta en un futur.

Per intervenir directament en les conseqüències es fa implementant tècniques de modificació de conducta.

Les tècniques de modificació de conducta és classifiquen en dos grups; segons si es vol augmentar o mantenir la conducta en un futur o bé si es vol reduir i eliminar.

 

-Tècniques per augmentar o mantenir conductes:

 • Reforç
 • Moldejament (aproximacions successives)
 • Esvaïment
 • Encadenament

-Tècniques per reduir o eliminar conductes:

 • Temps fora
 • Cost de resposta
 • Sobrecorrecció
 • Extinció
 • Conductes incompatibles

La intervenció s’ha d’escollir en funció de cada cas i de les dificultats de la persona en concret.

És important també intervenir en tots els àmbits (escola, casa, comunitat) per tal d’afavorir la generalització, que tots els professionals estiguin estretament coordinats i actuïn de la mateixa manera, duu a terme revisions sistemàtiques de la intervenció i tenir en compte els trastorns comòrbits al TEA.

A JEI donem molta importància a les alteracions conductuals i per aquest motiu intervenim sobre elles durant tota la jornada escolar i en tots els contextos on participen els alumnes.

També treballem conjuntament amb els familiars i els proporcionem pautes i tot el suport necessari per tal de minimitzar aquestes alteracions en el context familiar duent a terme intervencions al domicili familiar.

 

Eva Flotats Bernadó

Coordinadora de JEI